Slakken kunnen nuttig zijn in de tuin doordat zij restanten in de tuin opruimen. Maar vaak heeft u last van slakken omdat de slak de planten aantast. Er zijn verschillende middelen om de slak te bestrijden. Vaak zijn deze middelen gitig of dieronvriendeijk. Het beste is om de slak met de hand te vangen en deze elders in de natuur uit te zetten.